Okná
Dvere
Okenice
Služby
Dodatočná ponuka

Okná

Moderné stavebné sklo

Firma Yest štandardne používa izolačné dvojsklá s koeficientom prestupu tepla U=1,0 W/m2K.
V snahe postarať sa o komfortu bytu (teplo, ticho), domáci rozpočet (náklady na vykurovanie), postarajte sa o adekvátne sklo vo svojom okne. Množstvo „utekajúceho tepla” vyjadruje koeficient U. Je to množstvo tepla aké sa dostáva navonok cez prekážku s povrchom 1m² za jednotku času pri rozdiely teplôt vo vnútri / vonku 1ºK. Čím je nižší, tým menej tepla sa dostáva navonok. Dodnes majú štandardne montované sklá v oknách koeficient U=3,0 W/m²K. W modernom okne by mali byť namontované pohlcujúce teplo sklá s koeficientom tepelnej prenikavosti U=1,0 W/m²K.

Moderné izolačné dvojsklo je zložené z dvoch tabúľ, každá hrubá 4mm, oddelených od seba hermeticky uzavretým, chráneným pred vlhkosťou priestorom vyplneným argónom. V prípade našich okien je tento priestor 16mm, čo optimálne formuje hodnotu koeficientu U. Vnútorná tabuľa je pokrytá neviditeľnou vrstvou oxidov vzácnych kovov, ktorá zadržiava teplo vo vnútri miestnosti.

Ďalšie funkcie izolačných dvojskie, l aké je možné získať sú:

 

Ochrana pred slnkom
Sklo zabezpečuje obyvateľom pohodlie v miestnostiach udržiavaním budov chladnými, znižujúc priepustnosť slnečnej energie do vnútra miestností, sklo antisol a stopsol.

Ochrana pred hlukom
Sortiment špeciálnych tabúľ s vylepšenými vlastnosťami akustickej izolácie pre uspokojenie vzrastajúcej potreby na kontrolu hluku. Zabezpečujú ochranu pred hlukom v rôzneho typu situáciách.

Bezpečnosť
Pojem „Bezpečnosť” je používaný pre tabule, ktoré majú za úlohu zredukovať riziko nehody v prípade nárazu, rozbitia, alebo rozprsknutia sa skla na kúsky. Bezpečnostné sklo môže byť použité tak v bytovom stavebníctve, ako aj v komerčných objektoch. Ponúkame rôzne druhy skla, ktoré spĺňajú kritéria bezpečia určené zákonom.

Ochrana pred útokom – sklá proti vlámaniu
Kategória zahrňuje produkty, ktoré sú schopné odraziť rôzneho druhu úmyselný útok: fyzický útok – zabezpečenie osôb a majetku; ozbrojený útok – zabezpečenie osôb pred útokom strelnou zbraňou; odolnosť na detonácie – v prípade ohrozenia explóziou. Špeciálne sklá tohto typu, musia byť správne nainštalované v adekvátnych konštrukciách rámov, ponúkajúcich nevyhnutnú odolnosť voči vysokým záťažiam, aké sa môžu vyskytnúť v určitých situáciách.

Dekorácia
Sklo, používané na dekoráciu a zabezpečenie súkromia, dáva slobodu vo vyjadrovaní vlastnej kreativity, alebo individuálneho štýlu. Ornamentové a vitrážové tabule.