Okna
Drzwi
Okiennice
Usługi
Oferta dodatkowa

Usługi

Montaż trójwarstwowy

FIRMA YEST OFERUJE KLIENTOM KUPUJĄCYM OKNA ENERGOOSZCZĘDNE - montaż TRÓJWARSTWOWY (ciepły montaż).
 
Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologi Firmy SOUDAL produkt jakim są okna energooszczędne staje się produktem kompletnym.
 
Soudal Window System – to system montażu i uszczelnienia okna, w którego skład wchodzą: piana poliuretanowa, taśmy paroizolacyjne, taśmy rozprężne, masy uszczelniające.

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie  połączenia stolarki okiennej ze ścianą. 

Soudal Window System umożliwia ciepły montaż (montaż warstwowy) stolarki otworowej, a tzn. trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu w myśl ogólnej zasady: „Szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. To jedyna metoda zabezpieczenia piany przed wnikaniem wilgoci. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne.

Ucieczka energii cieplnej przy nieprawidłowym uszczelnianie okna (zdjęcie robione kamerą termowizyjną pokazuje mostki termiczne):

o_sws1 o_sws2

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

Ciepły montaż (montaż warstwowy) opiera się na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach. Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią.

o_sws3

Uszczelnienie wewnętrzne (taśma paroszczelna) stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. 

Środkowa warstwa (piana montażowa) pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego.

Uszczelnienie zewnętrzne (taśma paroprzepuszczalna) zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz. 

Stosując ciepły montaż zapewniamy sobie nie tylko odpowiedni komfort cieplny, ale także przeciwdziałamy ewentualnemu zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych - konsekwencją czego może być pojawienie się pleśni w miejscu zespolenia okna z murem, a także przemarzanie ścian zimą.
 
 
ETAPY  MONTAŻU TRÓJWARSTWOWEGO: 


1. Taśma paro przepuszczalna i paroszczelna. Wyklejone na ramie Okna.

2. Umieszczenie ramy okiennej w otworze okiennym.

3. Uszczelnienie okna pianką poliuretanową Soudafoam.

4. Wyklejenie taśmy paroszczelnej wewnątrz i na zewnątrz budynku.